Handel i världen

Hemma:

Efter att du har sett genomgången så se vad du kommer ihåg – Quiz: Världshandel

Skolan:

 1. Läs i Utkik geografi s.97-99
 2. Gör uppgifterna på sid.99
 3. Gör uppgiften Handel och produktion – då och nu (finns i Drive)
 4. Här hittar du Lärandematris till uppgiften.

Efter detta moment ska du kunna:

 • Fördelar och nackdelar med olika transporter på ett globalt plan.
 • Hur handel och export fungerar.
 • Sveriges roll mot omvärlden.
 • Vad frihandel och handelsblock är.
 • Rika och fattiga länder i världshandeln.
 • De begrepp som tillhör sidorna.

Hållbar utveckling för alla

Med hjälp av flippen ovan ska ni fundera över hur vi ska bekämpa fattigdomen i världen och hjälpa de fattiga länderna att utvecklas, men denna utveckling måste ske på ett hållbart sätt för mänsklighetens framtid. Det innebär att vi i den rika världen måste göra eftergifter för att de fattiga länderna ska nå en utveckling.

Läs sidorna 113 och 115 i Gleerups lärobok/Geografi. Läs om hur fattigdomen kan bekämpas. Gör därefter tillsammans i gruppen uppgiften på sidan 114.

Resurser och fördelning

Hemma:

När du har tittat på flippet testar du vad du kommer ihåg i Quiz: Resurser och resursfördelning

I skolan:

Läs sidorna 93-94 och gör uppgifterna på sidan 94.

Träna på begreppen i Quizlet

Gör därefter uppgiften Fältstudie.

Läs om olika transport och kommunikationssätt här!

Efter dessa moment ska du kunna:

 • vad multi- och transnationella företag är för något.
 • vad globalisering innebär.
 • var olika varor och tjänster produceras.
 • hur fördelningen påverkar olika länder.
 • svensk primär- sekundär och tertiärsektor
 • de begrepp som hör till sidorna.

 

Handel, produktion och tjänster

I detta arbetsområdet kommer du få lära dig om hur och var varor och tjänster produceras och transporteras över jorden. Vi kommer att undersöka detta ur både globalt och lokalt perspektiv. Vi kommer också arbeta med fältstudier och analysuppgifter, kopplade till er vardag och i ett rättvise- och globaliseringsperspektiv.

Vad handlar detta avsnittet om?

 • Produktion, handel och transport lokalt och globalt.
 • Våra grundläggande behov och fördelningen av dem.
 • Hur det skiljer sig mellan olika länder och fördelningen mellan rika och fattiga.
 • Olika skäl till att producera olika varor på olika platser.
 • Hur produktion, handel och transporter påverkar olika människors livsvillkor.
 • Världshandel ur ett geografiskt perspektiv.

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik geografi  s. 89 gemensamt. Diskutera i gruppen.
 2. Läs s. 91 och 96.
  1. Gör uppgifterna på s. 96
 3. Träna på begreppen i Quizlet.
 4. Hemuppgift: Kolla igenom ditt hem. Leta upp några exempel på saker du har hemma. Var är de tillverkade? Skriv ner!
  Leksak
  Mat (färsk, inte färsk)
  Elektronik (inte iPad)
  Kläder
 5. Gör uppgiften “Var ska järnverket byggas?” Gör  uppgiften två och två.

Efter detta moment ska du kunna:

 • Något om varför företag lägger produktion i låglöneländer.
 • Ungefär var de flesta låglöneländer ligger.
 • Skillnad på produktion av varor och tjänster.
 • De olika näringsgrenarna.
 • Olika lokaliseringsfaktorer.
 • Olika former av transport och kommunikation.
 • Känna till de begrepp som hör till sidorna.