Olika ekonomiska system

Vi kommer under några veckor att arbeta med området samhällsekonomi. Samhällsekonomi handlar förstås om pengar. I det här arbetsområdet ska vi lära oss om:

 • hur hushållen använder sina pengar, vad företagen producerar, säljer och köper, samt hur samhällets ekonomi hänger samman.
 • hur Sveriges ekonomi påverkas av andra länder i världen.
 • varför vi betalar skatt och vad går skattepengarna till? Vad finns det för nytta och skada med beskattning och varför väljer politiker att lägga högre respektive lägre skatt på vissa varor och tjänster?
 • hur ska pengarna fördelas? Hur mycket ska staten respektive individen ansvara för?

Vi kommer att börja med de olika och vanligaste ekonomiska system som finns.

Hemma:

Titta på flipparna och förklara vad följande är för något eller betyder:

ekonomiska system

marknadsekonomi

planekonomi

blandekonomi

konkurrens

efterfrågan

utbud

jämviktspris

I skolan:

1.Eftersom världen, och inte bara Sverige, drabbas av olika lågkonjunkturer är en fråga som man kan ställa sig om felet ligger i de ekonomiska system vi använder.

Skulle det vara bättre eller sämre för Sverige om vi gick över till en planekonomi? Ge tydliga exempel och förklaringar. 

2. I er lärobok finns en uppgift som handlar om hur priset på jordgubbar sätts. Titta på diagrammet över jämviktspriset på jordgubbar. Läs av och besvara frågorna. 

3. Ta på er rollen som finansminster för en kort stund och beskriv hur ni skulle gå till väga för att vända en lågkonjunktur.

Varför gör ni dessa åtgärder och vad förväntar ni er att det kommer att leda till? Ge tydliga exempel.

Vilka följder får en långvarig lågkonjunktur eller högkonjunktur för samhällets ekonomi?

Läs i läroboken om konjunkturer.  Där finns en del åtgärder man kan göra med hjälp av penningpolitik och finanspolitik.

Använd er av analysmodellen nedan:

 

 

Historiebruk – uppgift

Titta på flippen och fundera över vilket bruk av historia det är i din uppgift nedan.

Historiebruk – Valresultat i USA och 1930-talet

Många är idag oroliga efter installationen av USA:s nya president, Donald Trump. Hans installationstal var starkt nationalistiskt och aggressivt – America first, America first skanderade han…

Se talet här:

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3748552

I många intervjuer och tidningsartiklar ser man tydliga kopplingar till Europa och USA:s agerande under 1930-talet. Då hade också de högerextrema partierna stora framgångar och med den ekonomiska krisen så stängde USA sina gränser och chockhöjde tullarna för att skydda sin egen marknad.

Se och läs följande artiklar och intervjuer och se vilka paralleller de drar mellan 1930-talet och dagens läge i världen.

Intervju med Fredrik Reinfeldt

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/reinfeldt-fanns-liknande-tongangar-pa-1930-talet

Tidningsartikel från Dagens Nyheter

http://www.dn.se/kultur-noje/1930-talet-har-blivit-var-tids-spegelbild/

Du får givetvis försöka hitta fler artiklar och filmklipp i ämnet!

Din uppgift blir nu att försöka se hur och varför man använder historia i dessa klipp och artiklar, använd dig av modellen nedan:

 1. På vilket sätt använder man historia i artikeln/intervjun ovan? Vilka samband ser de mellan nutid och dåtid?
 1. I vilket syfte tror du man använder just den perioden av vår  historia?
 1. På vilket sätt kan användningen av historia påverka vår uppfattning om dagsläget och om hur framtiden kommer att bli?

Lärandematris hittar du på Fronter!

Hur kunde Hitler få med sig så stor del av folket mellan 1934 – 1938?

Mellan 1934 och 1938 skapade nazisterna en enpartistat där i princip alla lydde ledaren Hitler. Men hur gick det till? Hitler lyckades få med sig folket genom att satsa på terror, propaganda, ungdomen och ekonomisk framgång.

Börja med att fördela metoderna mellan er i gruppen. Var och en tar reda på mer fakta genom att läsa artikeln i er ruta och genom att söka information på Internet. Varje person ska beskriva hur nazisterna gjorde genom att skriva stödord i ett gemensamt dokument. Ge minst tre exempel under varje metod och minst en bild. När alla är klara förklarar ni för varandra hur er metod kunde fungera. Avslutningsvis diskuterar ni varför ni hade blivit nazister. Sammanfatta er synpunkter i ert gemensamma dokument, vi redovisar för varandra i helklass.

Läs denna artikel som bakgrund:

http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/hitlers-vag-till-makten-del-3-maktovertagandet-riksdagshusbranden-och-de-langa-knivarnas-natt

Metod 1 – Terror
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/antisemitismen-i-tredje-riket

Metod 2 – Propaganda
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/propagandan-i-tredje-riket
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/massriterna-i-tredje-riket

Metod 3 – Ungdomen
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/ungdomen-i-tredje-riket
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/flickorna-i-tredje-riket

Metod 4 – Ekonomin

http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/de-tyska-arbetarna-i-tredje-riket

Slutdiskussion:

Varför hade du blivit nazist?

Uppgiften är lånad av ämnesspanaren  Cecilia Johansson – Lärarnas Riksförbund

 

Handel i världen

Hemma:

Efter att du har sett genomgången så se vad du kommer ihåg – Quiz: Världshandel

Skolan:

 1. Läs i Utkik geografi s.97-99
 2. Gör uppgifterna på sid.99
 3. Gör uppgiften Handel och produktion – då och nu (finns i Drive)
 4. Här hittar du Lärandematris till uppgiften.

Efter detta moment ska du kunna:

 • Fördelar och nackdelar med olika transporter på ett globalt plan.
 • Hur handel och export fungerar.
 • Sveriges roll mot omvärlden.
 • Vad frihandel och handelsblock är.
 • Rika och fattiga länder i världshandeln.
 • De begrepp som tillhör sidorna.