Skatt

I skolan:

Vi tittar på filmen tillsammans och diskuterar den. Sen diskuterar ni och tar tillsammans reda på följande:

 

 • Finns det olika sorters skatter?
 • Vilka centrala anledningar finns det till att vi betalar skatt – alltså vad går skattepengarna till? Det finns tre stycken centrala anledningar.
 • Vad finns det för nytta och skada med beskattning?
 • Varför väljer våra politiker att lägga högre respektive lägre skatt på vissa varor och tjänster?
 • Gå in på Ängelholms kommun och se vad vår kommun lägger skattepengarna på, ta också reda på hur mycket skatt vi betalar till kommunen av 100 kr.
 • På vilket sätt påverkar skattens storlek olika aktörer i det ekonomiska kretsloppet?
 • Kan man säga att betala skatt är en demokratisk skyldighet? Motivera ert svar!

 

 

Det ekonomiska kretsloppet

Hemma:

Förbered dig inför nästa lektion genom att titta på flippen ovan. Skriv upp svåra begrepp som du vill att vi lyfter i klassen. Skriv också ner en fråga eller fundering som du vill att vi lyfter gemensamt i klassen.

I skolan:

Diskutera tillsammans i gruppen:

 1. Vad händer om bankerna slutar att låna ut pengar till de övriga i kretsloppet? Eller försvinner helt och hållet?
 2. Vad händer om barnbidraget höjs?
 3. Om staten höjer skatten för löntagarna?
 4. Om Sveriges invånare minskar kraftigt?
 5. Det blir ekonomisk kris i omvärlden, ex. EU och USA?

 

Olika ekonomiska system

Vi kommer under några veckor att arbeta med området samhällsekonomi. Samhällsekonomi handlar förstås om pengar. I det här arbetsområdet ska vi lära oss om:

 • hur hushållen använder sina pengar, vad företagen producerar, säljer och köper, samt hur samhällets ekonomi hänger samman.
 • hur Sveriges ekonomi påverkas av andra länder i världen.
 • varför vi betalar skatt och vad går skattepengarna till? Vad finns det för nytta och skada med beskattning och varför väljer politiker att lägga högre respektive lägre skatt på vissa varor och tjänster?
 • hur ska pengarna fördelas? Hur mycket ska staten respektive individen ansvara för?

Vi kommer att börja med de olika och vanligaste ekonomiska system som finns.

Hemma:

Titta på flipparna och förklara vad följande är för något eller betyder:

ekonomiska system

marknadsekonomi

planekonomi

blandekonomi

konkurrens

efterfrågan

utbud

jämviktspris

I skolan:

1.Eftersom världen, och inte bara Sverige, drabbas av olika lågkonjunkturer är en fråga som man kan ställa sig om felet ligger i de ekonomiska system vi använder.

 • Skulle det vara bättre eller sämre för Sverige om vi gick över till en planekonomi? Ge tydliga exempel och förklaringar.

2. I er lärobok finns en uppgift som handlar om hur priset på jordgubbar sätts. Titta på diagrammet över jämviktspriset på jordgubbar. Läs av och besvara frågorna. 

3. Ta på er rollen som finansminster för en kort stund och beskriv hur ni skulle gå till väga för att vända en lågkonjunktur.

Varför gör ni dessa åtgärder och vad förväntar ni er att det kommer att leda till? Ge tydliga exempel.

Vilka följder får en långvarig lågkonjunktur eller högkonjunktur för samhällets ekonomi?

Läs i läroboken om konjunkturer.  Där finns en del åtgärder man kan göra med hjälp av penningpolitik och finanspolitik.

Använd er av analysmodellen nedan:

 

 

Historiebruk – uppgift

Titta på flippen och fundera över vilket bruk av historia det är i din uppgift nedan.

Historiebruk – Valresultat i USA och 1930-talet

Många är idag oroliga efter installationen av USA:s nya president, Donald Trump. Hans installationstal var starkt nationalistiskt och aggressivt – America first, America first skanderade han…

Se talet här:

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3748552

I många intervjuer och tidningsartiklar ser man tydliga kopplingar till Europa och USA:s agerande under 1930-talet. Då hade också de högerextrema partierna stora framgångar och med den ekonomiska krisen så stängde USA sina gränser och chockhöjde tullarna för att skydda sin egen marknad.

Se och läs följande artiklar och intervjuer och se vilka paralleller de drar mellan 1930-talet och dagens läge i världen.

Intervju med Fredrik Reinfeldt

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/reinfeldt-fanns-liknande-tongangar-pa-1930-talet

Tidningsartikel från Dagens Nyheter

http://www.dn.se/kultur-noje/1930-talet-har-blivit-var-tids-spegelbild/

Du får givetvis försöka hitta fler artiklar och filmklipp i ämnet!

Din uppgift blir nu att försöka se hur och varför man använder historia i dessa klipp och artiklar, använd dig av modellen nedan:

 1. På vilket sätt använder man historia i artikeln/intervjun ovan? Vilka samband ser de mellan nutid och dåtid?
 1. I vilket syfte tror du man använder just den perioden av vår  historia?
 1. På vilket sätt kan användningen av historia påverka vår uppfattning om dagsläget och om hur framtiden kommer att bli?

Lärandematris hittar du på Fronter!